Reklamace

Případné reklamace zakoupeného na našem e-shopu vyřizujeme podle Reklamačního řádu zveřejněného na našich stránkách a podle platného znění OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (zákona č. 89/2012 Sb.) a podle platného znění ZÁKONA NA OCHRANU SPOTŘEBITELE (zákona č. 634/2012 Sb.).

  •          Při každé reklamaci je nutné zaslat originální doklad o prodeji reklamovaného zboží, který slouží také jako záruční list.

  •          Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání spotřebiteli.

  •          Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním, mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelní pohroma), nepřípustným nebo jinak neodborným zásahem. Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

  •          Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  •          Pokud je reklamovaná vada odstranitelná, bude řádně, včas a bezplatně odstraněna a bezplatně zaslána zpět.

  •          V případě, že vadu nelze odstranit, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.

  •          V případě reklamace neplatíte opětovné doručení zboží. Doručení zboží hradí společnost GREAT UNITED TRADING, s.r.o.

  •          Dojde-li k výměně, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

  •          Společnost GREAT UNITED TRADING, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Reklamaci zašlete na adresu:

GREAT UNITED TRADING, s.r.o.
RADLICKÁ 520/117
158 00 PRAHA 5
ČESKÁ REPUBLIKA

Reklamační formulář naleznete zde